VEST
2019
Savetodavno - terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice

Projekat je realizovan od maja do decembra 2019. godine uz finansijsku podršku Grada Pančeva.

Organizovane su različite projektne aktivnosti koje su namenjene deci sa smetnjama u razvoju  kao i njihovim članovima porodice. Projektom su organizovani: individualni rad sa defektologom, muzičke radionice sa profesorom muzike koje podrazumevaju rad uz igru i pesmu , sportske radionice sa sportskim trenerom koje pomažu deci u fizičkom napretku, i Roditeljski klub kao vid podrške roditeljima.

Sve ove aktivnosti unapređuju psiho-fizički razvoj dece, njihovu socijalizaciju kao i uključenost u zajednicu. Roditeljski klub ima za cilj međusobnu podršku roditelja, kao i pružanje savetodavne podrške roditeljima od strane stručnog tima Udruženja.