VEST
2019
Savetnik za zapošljavanje uz podršku OSI

Udruženje je delovalo kao partnerska organizacija na ovom projektu zajedno sa organizacijom "Zajedno" iz Subotice. Nosilac projekta bilo je Udruženje "Naša kuća".

Cilj projekta je promovisanje novog koncepta zapošljavanja osoba sa invliditetom- zapošljavanje uz podršku. Projekat je trajao od novembra 2018. pa sve do decembra 2019. god. Projektom je regrutovano i edukovano 15 savetnika za zapošljavanje sa ciljem da: u lokalnim sedinama targetiraju OSI kao klijente, izrade plan podrške za OSI, rade na angažovanju OSI, pomognu im prilikom zapošljavanja (ostvaruju kontakte  i pregovaraju sa poslodavcima). Ukoliko uspeju da im nađu odgovarajuće zaposlenje, sledeći zadatak savetnika je da pruži kontinuiranu podršku na radnom mestu nakon zapošljavanja u cilju njihovog održivog zapošljavanja. Savetnici su delovali u lokalnim sredinama, te su dokazali da je zapošljavanje uz podršku OSI u Srbiji, moguće ukoliko se aktivno i terenski radi kako sa samim osobama tako i sa poslodavcima. Iz našeg Udruženja jedna korisnica je radno agnažovana nekoliko meseci na poslovima čišćenja i sređivanja poslovnih prostorija.

Projekat je realizovan uz podršku UNDP.