VEST
2015
Servis za ranu intervenciju

Zahvaljujući NCB Udruženje je obezbedilo sredstva potrebna za opremanje Servisa za ranu intervenciju. Sredstva su namenjena opremanju senzorne sobe i sobe za psihomotornu reedukaciju.

Zahvaljujući projektu,  u Udruženju će se od 2015. godine realizovati tretmani rane intervencije za decu sa smetnjama. Rana intervencija je ključna za razvoj potencijala i unapređenje kapaciteta deteta, kao i za unapređenje kvaliteta života i svakodnevnog opšteg funkcionisanja.