VEST
2015
Točak se okreće

Projekat „Točak se okreće“ realizovan je u periodu od 10.12.2015. do 21.03.2016. godine. Tokom projekta realizovane su samo pripremne aktivnosti koje su predlogom projekta bile predviđene. Razlog za to je što odobrena sredstva nisu bila dovoljna da se sve predviđene aktivnosti realizuju. 

Tokom projekta sprovedena je početna procena i izrađeni su individualni planovi za korisnike, a na osnovu procenjenih potreba i postojećih kapaciteta. Pored toga tokom projekta realizovana je obuka 2 saradnika za rad na grnčarskom točku. Kako sredstva koja su dobijena nisu bila dovoljna za kupovinu grnčarskog točka, niti repromaterijala, stručni tim Udruženja procenio je da je od značaja realizovati pripreme aktivnosti, dok se u međuvremenu ne obezbede sredstva potrebna za kupovinu točka.