VEST
2020
Učestvuj, promeni!

U okviru projekta "Učestvuj, promeni!" članovi Udruženja biće uključeni kroz Grupu za samozastupanje. Učestvovaće na radionicama gde će savlađivati veštine prepoznavanja svojih potreba, zastupanja stavova, promovisanja ličnih kvaliteta i artikulisanja prava na rad i zapošljavanje OSIT.

Nakon toga, održaće se i radionice sa učenicima ŠOSO ,,Mara Mandić” iz Pančeva. Na radionicama, učenici će biti upoznati sa mogućnostima za zapošljavanje, izraziće svoje potrebe i mišljenje vezano za njihovo zapošljavanje nakon završene srednje škole. Zatim, sprovešće se anketiranje lokalnih udruženja osoba sa invaliditetom o značaju i mogućnostima radnog angažovanja i zapošljavanja. Na kraju, organizovaće se završna tribina gde će se predstaviti Grupa za samozastupanje kao i rezultati anketaBiće pozvani predstavnici poslodavaca koji će predstaviti svoja iskustva u radnom angažovanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Cilj samog projekta je upoznavanje zajednice o pravu na rad i zapošljavanje OSIT. Primarno je otklanjanje barijera i predrasuda koje postoje u društvu o ovoj populaciji i uveravanje predstavnika institucija i lokalne samouprave da ove osobe mogu i žele da rade.

Period realizacije projekta od 25. januara do 24. avgusta 2020.

Ovaj projekat predstavlja deo projekta "Podrška građanskom aktivizmu zajednici" koji je finansiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva , a sprovode ga British Council i Trag fondacija.


Pogledajte video koji je nastao u okviru ovog projekta

"Učestvuj, promeni!"