VEST
2021
Zdravi i u pokretu
Ideja projekta „Zdravi i u pokretu“ je da se kroz različite aktivnosti i radionice namenjene deci, mladima i odraslima sa intelektualnim teškoćama i autizmom, organizuje direktan grupni rad za oko 25 učesnika, koji će dovesti do podsticanja psihofizičkog razvoja i poboljšanja kvaliteta njihovog odrastanja, sticanja i ovladavanja novim zdravim navikama i stilovima života i doprinese da se kroz proces sticanja socijalnih veština poboljša njihova socijalna integracija, socijalizacija i preduprede problemi mentalnog zdravlja usled izolovanosti kao posledica epidemije.

Projekat je realizovan kroz sledeće aktivnosti i postignuti su sledeći rezultati:

1. Sportske radionice za odrasle sa intelektualnim teškoćama - realizovano 12 radionica za 18 učesnika koji su poboljšali fizičku aktivnost, zdravlje i kondiciju.

2. Sportske aktivnosti za decu sa intelektualnim teškoćama- održano 10 radionica za 8 učesnika. Na radionicama je rađena psihomotorka reedukacija i usvajanje novih pojmova u skladu sa individualnim mogućnostima.

3. Radionice zdravog života i navika za odrasle sa intelektualnim teškoćama- realizovano 12 radionica na kojima su korisnici usvajali sledeća znanja i veštine:

- koje su namirnice zdrave i poželjne,a koje ne u ishrani;

- kako neodgovarajuća ishrana može negativno uticati na zdravlje;

- praktična priprema jednostavnijih zdravih obroka.

Izrađena je i brošura kroz koju su prikazane vežbe prilagođene nivou razumevanja osoba sa intelektualnim teškoćama.

4. Aktivnosti u zajednici 

Odrasli sa intelektualnim teškoćama bili su na jednodnevnom izletu u Beogradu, u bioskopu a posetili su trening Atletskog kluba "Tamiš" iz Pančeva, dok su deca posetila ZOO vrt u Beogradu.

Ovaj projekat je uticao na pozitivan odnos prema zdravom životu, fizičkoj aktivnosti i usvajanju saveta za zdravu ishranu što potvđuje primena uputstava za zdravu ishranu i nakon završetka projekta. 

Projekat  „Zdravi i u pokretu“ realizovan je 2021. god.uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.