VEST
2021
,,Zdravi i u pokretu"

Ovaj projekat Udruženja ,,Na pola puta" realizovan je 2021. god.uz podršku Ministarstva omladine i sporta.
Projekat je namenjen deci i odraslima sa intelektualnim teškoćama, te su održavane sledeće aktivnosti i postignuti sledeći rezultati:

1. Sportske radionice za odrasle sa intelektualnim teškoćama - realizovano 12 radionica za 18 korisnika koji su poboljšali fizičku aktivnost, zdravlje i kondiciju.

2. Sportske aktivnosti za decu sa intelektualnim teškoćama- održano 10 radionica za 8 korisnika. Na radionicama je rađena psihomotorka reedukacija i usvajanje novih pojmova u skladu sa individualnim mogućnostima.

3. Radionice zdravog života i navika za odrasle sa intelektualnim teškoćama- realizovano 12 radionica na kojima su korisnici usvajali sledeća znanja i veštine:

- razumeli koje su namirnice zdrave i pozeljne,a koje ne u ishrani i kako neodgovarajuća ishrana može negativno uticati na zdravlje 

-praktično naučili pripremu jednostavnijih zdravih obroka

Izrađena je i brošura kroz koju su prikazane vežbe prilagođene nivou razumevanja osoba sa intelektualnim teškoćama.

4. Aktivnosti u zajednici 

Odrasli sa intelektualnim teškoćama bili su na izletu, u bioskopu i posetili su trening Atletskog kluba, dok su deca posetila Zoo vrt.

Ovaj projekat je uticao na poztivan odnos prema zdravom životu, fizičkoj aktivnosti i usvajanju saveta za zdravu ishranu što potvđuje primena uputsva za zdravu ishranu i nakon završetka projekta.