VEST
2014
Život je lep
Cilj projekta je priprema dramske predstave u kojoj glume mlade osobe sa intelektualnim teškoćama. Ovaj projekat je  koncipiran tako  da doprinosi smanjenju izolacije i  inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama  u društveno okruženje.  
Dramska predstava/igrokaz kao krajnji produkt projektnih aktivnosti predstavlja autentičan i afirmativan način kojim se osobe sa intelektualnim teškoćama predstavlja javnosti, čime  se smanjuju društvene predrasude o ovoj populaciji i podstiče pozitivan stav prema različitosti u društvu. 
Dramski klub udruženja “Na pola puta” je prošle godine pripremio svoju prvu predstavu. Ovakav način rada pokazao se kao izuzetno značajan za osobe sa intelektualnim teškoćama i za njihovo afirmisanje, kao i za promenu stavova opšte populacije prema ovoj društvenoj grupi.