VEST
2023
Životne i radne veštine

Na konkursu Sekretarijata za javne službe i socijalna pitanja Grada Pančeva za 2023.godinu, Udruženje "Na pola puta" je dobilo finansijsku podršku za realizaciju novog projekta, koji je namenjen osobama sa intelektualnim teškoćama.

 

Projekat “Životne i radne veštine” odgovara ciljevima, merama i aktivnostima iz Programa unapređenja socijalne zaštite grada Pančeva za 2023. godinu i Strategiji razvoja socijalne zaštite grada Pančeva 2020-2027.

 

Kroz cilj “Razvijanje novih i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite uz unapređivanje uslova za prevenciju institucionalizacije”, Grad Pančevo je podržao navedeni projekat, koji će biti realizovan u periodu od 3 meseca.

 

Radnookupacione aktivnosti i radionice životnih veština realizovaće se u Radnom centru Udruženja “Na pola puta”, u periodu od ponedeljka do petka, od 8-12h i 13-17h. Takođe, planirana je i organizacija aktivnosti u zajednici za 20 osoba sa intelektualnim teškoćama.

 

Projekat “Životne i radne veštine” ima za cilj: očuvanje i povećanje stepena kompetentnosti, povećanje nivoa samostalnosti u donošenju odluka i preuzimanju odgovornosti, unapređenje kvaliteta socijalnih odnosa i aktivnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, njihovo uključivanje u različite aspekte života zajednice kao i  veći stepen društvene osetljivosti za prava i potrebe osoba sa intelektualnim teškoćama.

 

Socijalna inkluzija osoba s intelektualnim teškoćama važna je jer osigurava jednaka prava, raznolikost, samopouzdanje, razvoj socijalnih veština, smanjenje stigme i socijalnu koheziju.