VEST
2014
Znam da mogu da radim
Tokom projekta "Znam da mogu da radim" šest mladih sa intelektualnim teškoćama (3 devojke i 3 momka) obučeno je za rad na mašini rolštancna, za pravljenje kartonske galanterije. Obučeni su iz oblasti zaštita i bezbednost na radu, i pripremljeni za što kvalitetniji i produktivniji rad. Dve osobe sa intelektualnim teškoćama su od decembra meseca radno angažovane preko Javnog rada, na period od 6 meseci u Radionici "Na pola puta". 
Četvoro mladih iz opšte populacije, koji su nezaposleni, uzrasta od 20-30 godina, osposobljeni su za obavljanje poslova radnog asistenta, za pružanje podrške tokom rada na mašini rolštancna, te prošli i kroz obuku iz oblasti zaštita i bezbednost na radu. Dve mlade osobe će od januara meseca biti angažovane u Radionici "Na pola puta" Mladi sa intelektualnim teškoćama i mladi radni asistenti uspešno su se upoznali i započeli saradnju. Sve mlade osobe koje su bile uključene u projektne aktivnosti, nakon njihove realizacije obučene su i spremne za radno angažovanje i van Udruženja "Na pola puta".
Projekat je podržalo Ministarstvo omladine i sporta