VEST
02-06-2020
Naš odgovor na Covid 19

Pandemija izazvana virusom Covid-19 uticala je na sve aspekte naših života. Celokupna zajednica morala je brzo i efektno da odgovori na sve izazove koje je novonastala situacija proizvela. Udruženje “Na pola puta” je uspelo da omogući nesmetani nastavak pružanja usluge stanovanje uz podršku za osobe sa intelektualnim teškoćama, uz stvaranje maksimalno mogućeg bezbednog okruženja za korisnike usluge i zaposlene.

U našoj misiji, veliku podršku nam pruža program Trag fondacije “Aktivne zajednice-solidarni odgovor na COVID-19” koji je prepoznao izazove sa kojima se suočavamo.


Više o projektu pogledajte u odeljku PROJEKTI 2020