VEST
01-06-2019
Nove aktivnosti u Servisu za ranu intervenciju Udruženja „Na pola puta“
Uz podršku grada Pančeva, Udruženje sprovodi projekat ,,Savetodavno terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice''. Svi zainteresovani za učešće u projektu mogu da se jave u prostorije Udruženja i besplatno učestvuju u aktivnostima:

- Grupne aktivnosti: muzička i sportska radionica jednom nedeljno.
- Individualan rad sa defektolozima: reedukacija i senzorna integracija dva puta mesečno,a dodatne termine korisnici samostalno finansiraju.
- Roditeljski klub: jednom mesečno.

Projekat je započet i trajaće do kraja 2019. godine. Zainteresovane porodice se mogu javiti u Udruženje, putem maila: contact@napolaputa.org, ili telefona 013/341 960.