VEST
22-02-2023
Održano predavanje na temu "Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom"

Udruženje punih 17 godina pruža ovu uslugu u Pančevu a prošle godine je akreditovalo program obuke „Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom – uspostavljanje i pružanje usluge“ kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

Na predavanju su prisustvovali predstavinici udruženja koja pružaju podršku osobama sa invaliditetom i roditelji/staratelji.


Cilj predavanja - povećanje informisanosti o usluzi Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom (svrha, ciljna grupa, programske aktivnosti), upoznavanje uloga u službi podrške (savetnik za osamostaljivanje – asistenti – korisnik – roditelji/staratelji); započinjanje usluge i period adaptacije korisnika i roditelja.

 

Zahtevi za sprovođenje procesa deinstitucionalizacije proizilaze iz različitih strateških i normativnih akata, a pre svega obaveza nastalih usvajanjem Zakona o potvrđivanju Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, koji za cilj ima „unapređivanje, zaštitu i osiguravanje punog i jednakog uživanja svih ljudskih prava i osnovnih sloboda osoba sa invaliditetom, uključujući i pravo na život u zajednici“. U skladu sa tim, Vlada Republike Srbije se obavezala da će Strategijom deinstitucionalizacije i razvoja usluga socijalne zaštite u zajednici za period od 2021-2026.godine pokrenuti rešavanje dugogodišnjeg problema u socijalnoj zaštiti.