VEST
07-10-2021
Projekat ,,Zdravi i u pokretu"

Cilj projekta je da se osobe sa smetnjama u razvoju motivišu da razvijaju zdrave životne navike, poboljšaju fizičku aktivnost, ali i da se šira društvena zajednica senzibiliše za potrebe osoba sa smetnjama u razvoju.

Projekat koji realizuje Udruženje podržan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u okviru Stalno otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2021. godini.