VEST
22-08-2020
Radno angažovanje i zapošljavanje OSIT- VIDEO "Učestvuj, promeni!"
Udruženje "Na pola puta" realizovalo je projekat "Učestvuj, promeni!" koji je imao za cilj osnaživanje osoba sa intelektualnim teškoćama da kroz aktivno učešće ostvaruju svoja prava, uspostavljaju kvalitetniju interakciju sa predstavnicima lokalne zajednice i obezbeđuju povoljniji položaj u društvu. Osobe sa intelektualnim teškoćama bavile su se pitanjem zapošljavanja i radnog angažovanja i pokušale da skrenu pažnju relevantnih institucija, poslodavaca i svoje lokalne zajednice na teškoće sa kojim se susreću.
Projekat "Učestvuj, promeni!" se realizuje u okviru projekta "Podrška građanskom aktivizmu u zajednici" koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovode ga British Council i Trag fondacija.

POGLEDAJTE VIDEO

"Učestvuj, promeni!"