VEST
27-10-2020
Realizovane sve planirane obuke za mlade sa intelektualnim teškoćama u 5 gradova

Obuke u saradnji sa Crvenim krstom Pančevo su realizovane u svih 5 gradova, na kojima je obučeno 70 mladih sa intelektualnim teškoćama o pravilnom korišćenju intertneta. Ovim je projekat pod nazivom ,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta" uspešno završen.

Ovaj projekat realizuje Udruženje ,,Na pola puta" uz podršku Foruma mladih sa invaliditetom u okviru projekta "Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom", koji se realizuje u periodu januar 2018-oktobar 2020. godine, u okviru programa Evropske unije "Civil Society Facility and Media Programme" 2016/2017. god.