VEST
28-04-2023
Regionalni forum o socijalnoj inkluziji

U okviru projekta SOCIETIES 2, a u organizaciji Caritas Srbija, u Podgorici je 27. i 28. aprila održan Regionalni forum o socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom, na kome se okupilo stotitnak predstavnika institucija i civilnog društva iz regiona.  Cilj ovog Regionalnog foruma odnosio se na identifikovanje prepreka i pronalaženja zajedničkih rešenja za prevazilaženje izazova sa kojima se osobe s invaliitetom suočavaju u regionu, kao i razmena iskustava i prikaz primera dobre prake.

Na forumu su govorili: gđa Liselote Isakson - predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, kao i brojni zvaničnici iz regiona, predstavnici Caritasa i partnerskih organizacija.

Zaključak sa foruma je da je u regionu tokom poslednjih godina postignut napredak u promovisanju i zaštiti prava osoba sa invaliditetom, ali da još uvek postoje brojni izazovi koji otežavaju ostvarivanje njihovih prava iz različitih oblasti života. Ključne teme odnosile su se na usluge socijalne zaštite, javno  zagovaranje, fizičku i informacionu pristupačnost, socijalno preduzetništvo i zapošljivost osoba sa invaliditetom.