VEST
02-09-2019
Stanovanje uz podršku za OSIT
Udruženje „Na pola puta“ započinje novi Projekat ,,Stanovanje uz podršku u cilju prevencije institucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama'', koji je sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Cilj projekta je podizanja kvaliteta života postojećih, ali i uvođenje novih korisnika kroz otvaranje treće zajednice stanovanja i osposobljavanje mladih punoletnih osoba sa intelektualnim teškoćama kroz praktične, socijalne i druge aktivnosti za samostalan život uz podršku asistenata.

Projekat je započet i trajaće do kraja 2019. godine. Zainteresovane porodice se mogu javiti u Udruženje, putem maila: contact@napolaputa.org, ili telefona 013/341 960.