VEST
27-10-2020
Završena kampanja ,,POKRENI PAŽNJU" u saradnji sa Soko Štarkom

Invididualni tretmani za decu sa smetnjama u razvoju u okviru Servisa za ranu intervenciju održavani su tokom trajanja kampanje poštujući sve mere zaštite od virusa Covid-19.
Od svake prodate čokolade najlepše želje sa porukom, 5 dinara išlo je u zajednički fond Udruženja i organizacije MAP iz Beograda.
Prikupljenim sredstvima omogućili smo dodatne besplatne tretmane deci sa smetnjama u razvoju. Deo iznosa utrošen je i za pokrivanje troškova za najam kancelarije i drugih indirektnih troškova.

Drago nam je što smo bili deo ove velike kampanje!