VEST
14-06-2023
Završna konferencija projekta “Stamena nije od kamena”

Završna konferencija projekta “Stamena nije od kamena” podržanog u okviru ACT-a održana je 14.06.2023.g. u Medija centru. Projekat je realizovalo Udruženja “Evo ruka”.

Konferencija je obuhvatila tri panela:

PANEL I: STAMENA NI(JE) OD KAMENA, A POGOTOVO NE MAJKA I NEGOVATELJICA - Predstavljanje projekta; Predstavljanje Memoranduma o saradnji, Koja je uloga licenciranih pružalaca u mreži Stamena nije od kamena; Šta majka negovateljica očekuje od mreže i koliko je ona važna i za majku i za dete!? Neplaćeni ženski poslovi.

Prisutnima su se u prvom panelu pored Ane Knežević iz udruženja “Evo ruka”, obratile i Gorana Radovanović , savetnica na ACT-u, Katarina Tadić, koordinatorka usluge stanovanje uz podršku Udruženja “Na pola puta“ i Sanja Petrović, majka deteta sa smetnjama u razvoju i članica mreže Evo ruka.

PANEL II: PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA - položaja i zadovoljstva majki dece i negovateljica mladih OSI u Beogradu. Neformalni negovatelj-pojam i uloga; Predstavljanje istraživanja položaja i zadovoljstva majki dece i negovateljica mladih OSI u Beogradu.  Na drugom panelu učestvovali su: Ana Knežević, predsednica udruženja „Evo ruka“ , prof.Dr Zoran Vesić, Fakultet političkih nauka u Beogradu, Katarina Ranković,  Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO)  i Dragana Radić, majka i članica ženske mreža Evo Ruka.

PANEL III: I RODITELJ I NEGOVATELJ- Položaj majki dece sa smetnjama u razvoju i negovateljica odraslih OSI u kontekstu zakona o rodnoj ravnopravnosti. Neplaćeni ženski poslovi žena koje su majke dece sa smetnjama u razvoju i negovateljice OSI; Zašto je potreban Zakon Roditelj Negovatelj. Na trećem panelu učestvovali su: Ana Knežević, predsednica udruženja „Evo ruka“, Snežana Janošević, majka, predsednica Udruženje DEBRA Srbija i članica ženske mreže Evo Ruka, Katarina Ranković, Žensko udruženje kolubarskog okruga (ŽUKO) i Nikolina Radosavljević, majka i članica ženske mreže Evo Ruka.

https://www.youtube.com/watch?v=p0plFXC3u_4