PROJEKTI 2017


2017 "Samozastupanje-Hajde da probamo to!"
2017 "Frendovanje-Novi izazovi"
2017 "Pomoć u kući za decu, mlade i odrasle OSIT"
2017 "Aktivan početak"