PROJEKTI 2023


2023 Razmisli pre nego što klikneš 2
2023 Inkluzijom oslikavamo zajednicu
2023 Životne i radne veštine
2023 Javni rad za osobe sa invaliditetom 2023
2023 Opština Žitište - pružanja usluge pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom
2023 Intercultural learning for all
2023 Usluga Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom u Pančevu