PROJEKTI 2019


2019 ,,Savetodavno- terapijske aktivnosti za decu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice”
2019 ,,Savetnik za zapošljavanje uz podršku OSI”
2019 ,,Ne isključuj me”
2019 ,,Stanovanje uz podršku u cilju prevencije institucionalizacije OSIT“
2019 "Budi i ti Deda Mraz"
2019 GreeNet-ERASMUS
2019 ,,Novi život starih stvari uz trotočkaš mali“
2019 Nastavak pružanja usluge ,,Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom”
2019 ,,Razvij(a)mo potencijale“