PROJEKTI 2021


2021 Zdravi i u pokretu
2021 Podrška programima udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima za 2021. godinu
2021 Nagrada J=DNAKI 2021 u inovativnom/inkluzivnom programu
2021 Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom
2021 Kompetencijama do kvaliteta života
2021 Čuvari novogodišnjih želja
2021 Kreativni kutak
2021 Sami krojimo svoju budućnost