PROJEKTI 2020


2020 “Bezbednost svakog deteta je jednako važna”
2020 Podrška Solidarnog fonda Erste fondacije
2020 Naš odgovor na Covid 19
2020 Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju u Opštini Žitište
2020 ,,Mladi sa intelektualnim teškoćama u svetu interneta”
2020 "Učestvuj, promeni"