PROJEKTI 2014


2014 Čuvari šarenih niti
2014 Budi deo nas
2014 Znam da mogu da radim
2014 Život je lep
2014 Izbor i kontrola-pravo da živimo nezavisno
2014 Unapređenje usluge stanovanje uz podršku
2014 Uspešni fandrejzing-Nabavka mašine za izradu kartonskih kutija
2014 Lokalna inicijativa-Pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom
2014 Ja bih to ovako
2014 Pomoć u kući za osobe sa intelektualnim teškoćama